Proces

Een totaal bouwproces bestaat uit vier fasen. Onze belangrijkste rol is weggelegd in het vooronderzoek en de ontwerpfasen. We hechten veel waarde aan betrokkenheid en vertrouwen van alle bouwpartners.
Daaronder vallen zowel ontwerpende partijen en adviseurs als uitvoerende partijen en productleveranciers.
 

VOORONDERZOEK

Tijdens het vooronderzoek wordt de benodigde informatie verzameld en stellen we, samen met u, het programma van eisen en wensen samen.
Uit dit programma volgt een vlekkenplan en massastudie, zodat u een eerste indruk krijgt van onze ideeën en de mogelijkheden. Daarnaast wordt de esthetische, economische, en technische haalbaarheid op hoofdlijnen bekeken. 

 

ONTWERP

De ontwerpfase bestaat uit drie onderdelen; het schetsontwerp, het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp.
Gedurende de ontwerpfases is er een regelmatige spiegeling aan het programma van eisen en het budget. Stapsgewijs maken we samen weloverwogen keuzes en beslissingen.
Daarnaast leidt deze fase tot stukken t.b.v. aanvraag bouwvergunning en prijsafspraken met bouwpartners.

 

PRIJSVORMING

De prijsvorming is afhankelijk van het gekozen aanbestedingsmodel.
Een traditionele aanbesteding onder meerdere uitvoerende partijen is mogelijk.
In het kader van de integrale aanpak gaat onze voorkeur uit naar het vroegtijdig samenstellen van een bouwteam.
Betrokkenheid van alle partijen heeft een positieve uitwerking op het budget, de bouwtijd en de kwaliteit.

 

UITVOERING

In deze fase wordt het project daadwerkelijk gerealiseerd. Met onze intensieve en zorgvuldige voorbereiding zal dit een soepel verloop hebben.

Proces

Een totaal bouwproces bestaat uit vier fasen. Onze belangrijkste rol is weggelegd in het vooronderzoek en de ontwerpfasen. We hechten veel waarde aan betrokkenheid en vertrouwen van alle bouwpartners.
Daaronder vallen zowel ontwerpende partijen en adviseurs als uitvoerende partijen en productleveranciers.
 

VOORONDERZOEK

Tijdens het vooronderzoek wordt de benodigde informatie verzameld en stellen we, samen met u, het programma van eisen en wensen samen.
Uit dit programma volgt een vlekkenplan en massastudie, zodat u een eerste indruk krijgt van onze ideeën en de mogelijkheden. Daarnaast wordt de esthetische, economische, en technische haalbaarheid op hoofdlijnen bekeken. 

 

ONTWERP

De ontwerpfase bestaat uit drie onderdelen; het schetsontwerp, het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp.
Gedurende de ontwerpfases is er een regelmatige spiegeling aan het programma van eisen en het budget. Stapsgewijs maken we samen weloverwogen keuzes en beslissingen.
Daarnaast leidt deze fase tot stukken t.b.v. aanvraag bouwvergunning en prijsafspraken met bouwpartners.

 

PRIJSVORMING

De prijsvorming is afhankelijk van het gekozen aanbestedingsmodel.
Een traditionele aanbesteding onder meerdere uitvoerende partijen is mogelijk.
In het kader van de integrale aanpak gaat onze voorkeur uit naar het vroegtijdig samenstellen van een bouwteam.
Betrokkenheid van alle partijen heeft een positieve uitwerking op het budget, de bouwtijd en de kwaliteit.

 

UITVOERING

In deze fase wordt het project daadwerkelijk gerealiseerd. Met onze intensieve en zorgvuldige voorbereiding zal dit een soepel verloop hebben.

MENU
Intro
Visie
WERK
Alles
Geert
Chrissy
Proces
Contact
GEERT VAN DEN OETELAAR . ARCHITECT GEERT
VAN DEN OETELAAR
ARCHITECT
CHRISSY VAN ONZENOORD . INTERIEURARCHITECT CHRISSY
VAN ONZENOORD
INTERIEURARCHITECT