Kernwaarden

Tijdens het ontwerpproces hebben we intensief overleg met de opdrachtgever. Wensen worden geformuleerd, verfijnd en vervolgens vertaald in een ruimtelijk plan. Door de inbreng van de gebruiker ontstaan er steeds weer unieke gebouwen en interieurs met een markante architectuur. We streven naar het realiseren van duurzame en tijdloze projecten waarbinnen alle ruimte en vrijheid is voor eigentijdse invloeden en persoonlijke invulling van de gebruikers.

Gedurende de eerste ontwerpfase zoeken we naar de eigenheid van de locatie. Oriëntatie en omgevingskenmerken zijn van invloed op maat, vorm en het materiaal van elk gebouw en interieur. Gebouwen staan hierdoor als vanzelfsprekend op hun plek en zijn in harmonie met de omgeving. 

Er wordt gebruik gemaakt van pure materialen zoals hout, baksteen, riet, beton, metaal, natuursteen en stucwerk. Dit versterkt de sfeer, de ruimtelijkheid en de inpassing in de omgeving. Materiaalkeuzes zijn zowel bij het interieur als exterieur gebaseerd op duurzaamheid en een tijdloos karakter. 
 

Ruimtes worden door ons gevormd door gebruik te maken van vlakken en volumes. Dit creëert een balans tussen geborgen intieme plekken en ruimtelijkheid. De vlakken geleiden, geven positie en bakenen af. De volumes doen dit ook en bevatten vaak de facilitaire ruimtes. De ontstane verkeers- en verblijfsruimtes hebben dynamiek door het spel tussen open en gesloten. Dit wordt versterkt door de kleur en textuur van materialisatie.

Daglicht en zicht zorgen voor de bepaling van positie en tijd en zijn van invloed op gevoel en sfeer. Verrassende lichtval tot diep in het gebouw bepalen de ruimtelijke beleving. Visueel verhoogt het de verbondenheid met de omgeving. Zichtlijnen verbinden intern de ruitmes met meer geborgenheid en beschutting. We bepalen de positionering van deze ruimtes, afhankelijk van persoonlijke wensen, vaak door de zonnestand gedurende de dag. 

Voor en optimaal resultaat en soepel bouwproces worden experts op het gebied van installatietechniek en duurzaamheid al in een vroeg stadium bij het project betrokken. Dit geldt ook voor verlichting, tuin- en landschap, interieurbouw en andere projectafhankelijke expertises. Goede regie en inzet van alle betrokken partijen met de focus op het eindresultaat staan daarbij voorop.

Kernwaarden

Intensief overleg

Tijdens het ontwerpproces hebben we intensief overleg met de opdrachtgever. Wensen worden geformuleerd, verfijnd en vervolgens vertaald in een ruimtelijk plan. Door de inbreng van de gebruiker ontstaan er steeds weer unieke gebouwen en interieurs met een markante architectuur. We streven naar het realiseren van duurzame en tijdloze projecten waarbinnen alle ruimte en vrijheid is voor eigentijdse invloeden en persoonlijke invulling van de gebruikers.

Harmonie met de omgeving

Gedurende de eerste ontwerpfase zoeken we naar de eigenheid van de locatie. Oriëntatie en omgevingskenmerken zijn van invloed op maat, vorm en het materiaal van elk gebouw en interieur. Gebouwen staan hierdoor als vanzelfsprekend op hun plek en zijn in harmonie met de omgeving. 

Pure materialen

Er wordt gebruik gemaakt van pure materialen zoals hout, baksteen, riet, beton, metaal, natuursteen en stucwerk. Dit versterkt de sfeer, de ruimtelijkheid en de inpassing in de omgeving. Materiaalkeuzes zijn zowel bij het interieur als exterieur gebaseerd op duurzaamheid en een tijdloos karakter. 
 

Vlakken en volumes

Ruimtes worden door ons gevormd door gebruik te maken van vlakken en volumes. Dit creëert een balans tussen geborgen intieme plekken en ruimtelijkheid. De vlakken geleiden, geven positie en bakenen af. De volumes doen dit ook en bevatten vaak de facilitaire ruimtes. De ontstane verkeers- en verblijfsruimtes hebben dynamiek door het spel tussen open en gesloten. Dit wordt versterkt door de kleur en textuur van materialisatie.

Licht en zicht

Daglicht en zicht zorgen voor de bepaling van positie en tijd en zijn van invloed op gevoel en sfeer. Verrassende lichtval tot diep in het gebouw bepalen de ruimtelijke beleving. Visueel verhoogt het de verbondenheid met de omgeving. Zichtlijnen verbinden intern de ruitmes met meer geborgenheid en beschutting. We bepalen de positionering van deze ruimtes, afhankelijk van persoonlijke wensen, vaak door de zonnestand gedurende de dag. 

Integraal ontwerp

Voor en optimaal resultaat en soepel bouwproces worden experts op het gebied van installatietechniek en duurzaamheid al in een vroeg stadium bij het project betrokken. Dit geldt ook voor verlichting, tuin- en landschap, interieurbouw en andere projectafhankelijke expertises. Goede regie en inzet van alle betrokken partijen met de focus op het eindresultaat staan daarbij voorop.

MENU
Intro
Visie
WERK
Alles
Geert
Chrissy
Proces
Contact
GEERT VAN DEN OETELAAR . ARCHITECT GEERT
VAN DEN OETELAAR
ARCHITECT
CHRISSY VAN ONZENOORD . INTERIEURARCHITECT CHRISSY
VAN ONZENOORD
INTERIEURARCHITECT